Wednesday, February 29, 2012

PENDIDIKAN SENI VISUAL Ting.2: RPT

Minggu 1: 4-6 Januari

ASAS-ASAS SENIREKA: Pengenalan

 • Aras 1: Memahami konsep dan hubungkaitnya dengan alam sekitar / Memahami fungsi dan pengaplikasiannya dalam menyatakan nilai-nilai estetika karya seni.
 • Aktiviti/ABM/Refleksi/Nilai: Perbincangan, membuat catatan, contoh karya, teknik & pengaplikasian dalam karya / contoh karya, lembaran, teks rujukan / kerjasama, yakin diri, bersyukur.

Minggu 2: 9-13 Januari

ASAS-ASAS SENIREKA: Garisan

 • Aras 1: Memahami konsep & hubungkaitan dgn alam sekitar / memahami kaedah pengaplikasian asas-asas senireka dalam karya seni / penghasilan corak dengan menyatakan dengan jelas konsep imbangan dan keseragaman.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Perbincangan, membuat catan, contoh karya, penerokaan alam semulajadi, pengaplikasian dalam karya / contoh karya, lembaran, teks rujukan, objek alam / menghargai kerjasama, yakin diri, bersyukur.

Minggu 3: 16-20 Januari

PUALAMAN: Konsep, Fungsi, Bahan/Alat, Teknik

 • Aras 1: Semua pelajar mengenali, memahami konsep, fungsi dan teknik menghasilkan pualaman / Semua pelajar dapat menyatakan konsep pergerakan dan nilai-nilai garisan dalam pualaman.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk , aktiviti, perbincangan, konsep, bahan, alatan, contoh karya, ulasan, penyediaan, olahan bahan, teknik proses penghasilan, tunjukcara, bimbingan, pengukuhan / Cat minyak, contoh karya, baldi, kertas kartrij / sabar, keselamatan, kebersihan, kerjasama / Refleksi

Minggu 4: 24-27 Januari

Cuti Tahun Baru Cina (21-24/1), Cuti Peristiwa (25/1), Cuti Ganti 1 (26/1), Cuti Ganti 2 (27/1)

Minggu 5 & 6: 30 Januari – 11 Februari

GARISAN: Teknik garisan, Gurisan, Tiupan, Pualaman, Koyakan, Tarikan benang, Tali, Akar kayu

 • Aras 1: Memahami teknik penyataan pelbagai jenis garisan di alam semulajadi, dapat menyatakan dengan jelas pelbagai sifat garisan dalam karya.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Perbincangan teknik, contoh karya, ulasan / Contoh karya, warna air, alatan yang bersesuaian, kertas kartrij / Kerjasama, keyakinan diri, menghargai, kepekaan / Refleksi

Minggu 7: 13-17 Februari

RUPA: Konsep, Rupa Organik, Rupa Geometrik

 • Aras 1: Dapat memahami konsep, jenis, fungsi, dapat menghasilkan corak dengan mengolah rupa organik dan geometrik.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan isi, konsep rupa, jenis, fungsi teknik penghasilan, contoh, ulasan, tunjukcara, bimbingan / bentuk konkrit, karya, gambar, graf / kerjasama, imaginatif, kesabaran / Refleksi.

Minggu 8: 20-24 Februari

BENTUK: Konsep, olahan garisan, ton / ruang menghasilkan bentuk, Bahan, Media ,Teknik, Kaedah, Proses penghasilan dalam lukisan.

 • Aras 1: Memahami konsep, jenis  dan kaedah menimbulkan bentuk pada objek, dapat menyatakan bentuk konkrit dalam lakaran lukisan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan isi, aktiviti, perbincangan, konsep, jenis dan sifatnya, contoh imej (ilusi, konkrit), penerokaan alam sekitar, pembinaan bentuk konkrit, tunjukcara bimbingan / bentuk konkrit, karya, gambar, graf / kerjasama, imaginatif, kesabaran / Refleksi

Minggu 9: 27 Februari – 3 Mac

BENTUK: Teknik menghasilkan bentuk konkrit, menggunakan olahan garisan, ton dan ruang. Tema: Buah-buahan, bahan, media. Proses penghasilan bentuk dalam catan.

 • Aras 1: Dapat memahami teknik dan kaedah menimbulkan fom pada rekabentuk.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, aktiviti, perbincangan, contoh karya, penyediaan bahan, ulasan, teknik, proses, tunjukcara, bimbingan / Karya buah-buahan, warna, kertas kartrij / Refleksi

Minggu 10: 5-9 Mac - UJIAN 1

Minggu 11: 12-16 Mac – Cuti Persekolahan Penggal Satu

Minggu 12: 19-23 Mac

JALINAN: Jalinan Sentuh & Jalinan Tampak, fungsi dalam karya, teknik menghasilkan jalinan sentuh – impasto, batik, gurisan, kolaj, tebukan dll.

 • Aras 1: Memahami konsep, jenis, fungsi dan teknik menghasilkan jalinan, dapat membezakan ciri-ciri jalinan tampak dan jalinan sentuh.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, aktiviti, perbincangan, konsep, fungsi, kaedah penghasilan, contoh hasil, ulasan, tunjukcara, bimbingan, pengukuhan / contoh karya, kertas graf, jangka tulis, pembaris, warna, kertas kartrij dll / Kerjasama, yakin diri, menghargai, kreatif / Refleksi

Minggu 13: 26-30 Mac

WARNA: Gubahan warna, warna harmoni dan kontras, pengaplikasiannya dalam karya seni, rekacorak luar, pengangkutan jalan – tema, kapsyen, ilustrasi, reka letak, susun atur dll.

 • Aras 1: Memahami konsep, fungsi dan ciri-ciri warna harmoni dan kontras, dapat menyatakan warna harmonidan kontras dalam reka corak bas persiaran.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, aktiviti, perbincangan, konsep, fungsi, kaedah penghasilan, contoh hassilan, ulasan, sumber ilham, olahan idea, proses penghasilan, tunjukcara dan bimbingan / contoh karya, kertas graf, jangka tulis, pembaris, warna, kertas kartrij / kerjasama, yakin diri, meghargai, kreatif / Refleksi

Minggu 14 & 15: 2-6 & 9-13 Mac

WARNA: Suhu Warna – warna panas, warna sejuk, proses penghasilan suhu warna dalam catan, tema, tajuk, teknik catan, bahan.

 • Aras 1: Memahami konsep dan fungsi suhu warna, dapat membezakan ciri-ciri warna sejuk dan panas, dapat mengolah warna sejuk dan panas dalam catan dengan memberi penekanan kepada aspek ruang.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan konsep, fungsi, sumber ilham, tema, tajuk, olahan idea, media, teknik penghasilan, tunjukcara, bimbingan / contoh karya, kertas kartrij, berus, warna dll / Kesabaran, keyakinan, menghargai, imaginatif.

Minggu 16: 16-20 April

WARNA: Perspektif Warna – Konsep perspektif warna, kesan perspektif warna, hubungannya dengan konsep ruang, penghasilan catan, lukisan, warna menimbulkan ilusi ruang.

 • Aras 1: Memahami warna dapat menimbulkan ilusi ruang, jarak dan perspektif, memahami kewujudan perspektif di alam sekeliling, dapat menyatakan perspektif ilusi ruang dan jarak melalui olahan imej dalam catan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penyataan fakta, perbincangan isi, contoh hasilan, ulasan, konsep, hubungan dengan alam, teknik, kaedah penyataan, tunujkcara, bimbingan / karya contoh, warna, berus, kertas kartrij / Kerjasama, imaginatif, meghargai, kesabaran, yakin diri dll / Refleksi.

Minggu 17: 23-27 April

RUANG: Lukisan Perspektif – Konsep lukisan perspektif, jenis lukisan perspektif, fungsi, penyataan lukisan perspektif (2 titik lenyap)

 • Aras 1: Mengetahui dan memahami konsep, fungsi dan jenis lukisan perspektif, dapat membezakan ciri-ciri jenis lukisan perspektif, dapat menyatakan lukisan perspektif 2 titik lenyap dalam lukisan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan isi, perbincangan, konsep dan jenis, ciri-ciri dan fungsi, contoh karya, gambar, teknik, proses penyataan, tunjukcara, bimbingan, pengukuhan / Contoh karya, gambar, pembaris, kertas kartrij / Kerjasama, imginatif, kepekaan, menghargai / Refleksi

Minggu 18: 30 April-4 Mei

RUANG: Lukisan Perspektif – Teknik dan kaedah menghasilkan lukisan perspektif 3 titik lenyap (kotak, baldi, gelas dll)

 • Aras 1: Memahami proses penghasilan lukisan pespektif dengan mengaplikasikan asas-asas senireka, mengintepretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi, dapat menghasilkan lukisan perspektif 3 titik lenyap dengan memberi penekanan kepada konsep ruang, saiz dan bentuk.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, contoh, lembaran, pernyataan idea, lakaran rekabentuk, susunatur imej, olahan ruang, pemilihan imej, pengukuhan / Contoh karya, alat geometri, warna berus / Kepekaan, menghargai, imaginatif, kreatif, kritis, kerjasama dll.

Minggu 19: 7-11 Mei

HARMONI: Ciri-ciri harmoni, pengaplikasian harmoni – warna, bentuk, susunan/arah saiz, menghasilkan corak.

 • Aras 1: Memahami konsep, ciri-ciri dan kaedah pengaplikasian kontra dalam karya seni, dapat menyatakan dengan jelas ciri-ciri kontras dalam karya seni melalui olahan susunan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Perbincangan, contoh karya, olahan ruang, aspek kajian, teknik olahan warna, bimbingan / Objek, contoh karya, berus, warna, kertas, kartrij, gambar, modul / Imaginatif, yakin diri, kesabaran, kerjasama dll / Refleksi

Minggu 20: 14-18 Mei

KONTRA: Konsep kontra, ciri-ciri kontra di alam sekeliling, pengaplikasian kontras dalam karya seni visual (arah, susunan), penghasilan-tema, tajuk, sumber dan olahan, idea, teknik, proses bahan.

 • Aras 1: Memahami konsep, ciri-ciri dan kaedah penaplikasian kontra dalam hasil seni, dapat menyatakan dengan jelas ciri-ciri kontras dalam karya seni melalui olahan susunan.
 • Aktitivi / ABM / Nilai / Refleksi: Perbincangan, contoh karya, ulasan, olahan ruang, imej, aspek kajian, teknik, olahan warna, bimbingan / Objek, contoh karya, berus, warna, kertas kartrij, gambar, modul dll / Imaginatif, yakin diri, kesabaran, kerjasama dll / Refleksi

Minggu 21: 21-25 Mei – Peperiksaan Pertengahan Tahun

Minggu 22 & 23: Cuti Pertengahan Tahun

Minggu 24: 11-15 Jun

PENEGASAN: Ciri-ciri penegasan, fungsi penegasan, teknik pengaplikasian (warna, bentuk). Penghasilan: catan/lukisan, Tema: Alam semulajadi, Tajuk: Waktu malam, media, bahan, teknik, proses penghasilan, bicara seni.

 • Aras 1: Memahami konsep, ciri-ciri dan fungsi penegasan, mengetahui dan memahami kewujudan dan penegasan di alam sekeliling, memahami teknik menyatakan penegasan dalam karya seni visual, dapat menghasilkan catan dengan memberi penekanan kepada aspek warna dan bentuk.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Perbincangan,, contoh karya, olahan ruang, aspek kajian, teknik warna, bimbingan / Objek, contoh karya,berus, warna, kertas kartij, gambar, modul / Imaginatif, yakin diri, kesabaran, kerjasama dll / Refleksi

Minggu 25: 18-22 Jun

KOMUNIKASI VISUAL

LOGO: Konsep logo, fungsi, jenis-jenis logo (penghasilan logo representasi)

 • Aras 1: Mengetahui dan memahami konsep, fungsi dan jenis-jenis logo, dapat menghasilkanlogo representasi melalui olahan rupa, bentuk dan warna.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, konsep, jenis, bentuk logo, contoh-contoh logo, jenis, ciri-ciri, sumber dan olahan idea, lakaran, pemilihan rekabentuk, teknik, kaedah penghasilan, bimbingan / Suratkhabar, majalah, conoth karya, kertas kartrij / Imaginatif, kesabaran, kerjassama dll / Refleksi

Minggu 26: 25-29 Jun

KALIGRAFI / MUKATAIP: Konsep kaligrafi, jenis, ciri-ciri mukataip (Gothik), proses pembentukan mukataip gothik.

 • Aras 1: Dapat memahami konsep dan ciri-ciri jenis kaligrafi, dapat menghasilkan mukataip dengan memberi penekanan kepada jenis huruf gothik.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, konsep, jenis, huruf, contoh karya,teknik pembentukan, bimbingan, pengukuhan / Contoh karya, akhbar, kertas graf, pensil dll / Kerjasama, yakindiri, menghargai, sabar dll

Minggu 27: 2-6 Julai – Olahraga

Minggu 28: 9-13 Julai

ASAS-ASAS SENIREKA

IMBANGAN: Konsep imbangan, jenis imbangan, teknik menimbulkan imbangan.

 • Aras 1: Memahami konsep, jenis dan kaedah menimbulkan imbangan dalam karya tampak, dapat membezakan imbangan simetri dan tidak simetri, dapat menimbulkan imbangan dari segi warna, bentuk dan ruang.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Perbincangan, bimbingan, contoh karya, olahan ruang, aspek kajian / Objek, contoh karya, berus, warna, kertas kartrij, gambar, modul / Imaginatif, yakin diri, kesabaran, kerjasama dll / Refleksi

Minggu 29: 16-20 Julai

PERGERAKAN: Pergerakan di alam sekeliling, fungsi pergerakan, aplikasi pergerakan dalam aktiviti menggambar (Tema: Lanskap alam semulajadi) Tajuk: Air Terjun, Teknik: Dry on dry, Media campuran. Penghasilan: Lukisan.

 • Aras 1: Memahami konsep dan fungsi pergerakan, mengetahui dan memahami kewujudan pergerakan di alam sekeliling, memahami teknik dan kaedah pengaplikasian pergerakan dalam aktiviti menggambar, dapat menyatakan konsep pergerakan dalam lukisan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Pernyataan isi, perbincangan fokus isi P&P, edaran lembaran, contoh tembikar dan ulasan, perbincangan isi mengikut aras P&P, soaljawab, latihan / Tembikar 3D, lembaran, teks rujukan, set soalan, alatan dan bahan berkaitan / Menghargai, kerjassam, imginatif, rasional, kepekaan / Refleksi

Minggu 30: 23-27 Julai

KOMUNIKASI VISUAL

PEMBUNGKUSAN: Konsep, fungsi pembungkusan ciri-ciri maklumat, jenis pembungkusan. Penghasilan: Merekabentuk pembungkusan makanan dalam kotak.

 • Aras 1: Memahami konsep, fungsi, ciri-ciri dan jenis pembungkusan, mengetahui dan memahami kewujudan dan kepentingan pembungkusan di alam sekeliling, dapat menghasilkan rekabentuk pembungkusan ringan dalam kotak.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, contoh karya, konsep, ciri, fungsi, jenis, sumber, olahan ilham, aspek kajian, teknik, proses penghasilan, bimbingan / Objek, contoh karya, berus, warna, kertas kartrij, gambar, modul / Imaginatif, yakin diri, kesabaran, kerjasama / Refleksi

Minggu 31: 30 Julai-3 Ogos

POSTER: Tema: Kecemerlangan, Kapsyen: Membaca Amalan Mulia, Saiz: 22cmx33cm, Warna: Bersesuaian, Media: Campuran, Teknik: Bebas kecuali kolaj, Ilustrasi: Bersesuaian.

 • Aras 2: Semua pelajar dapat menghasilkan poster dengan memberi penekanan aspek – imbangan visual, penegasan, kontras.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, proses penghasilan, sumber ilham, lakaran idea, pemilihan mukataip, rekaletak imej (kapsyen, ilustrasi), pemilihan warna, olahan teknik, bimbingan / Contoh karya, poster, warna, kertas kartrij, kertas graf / Keyakinan, kerjasama, imaginatif, kesabaran / Refleksi

Minggu 32: 6-10 Ogos

BATIK: Teknik: Ikat Celup, Bahan/alatan, Teknik/proses penghasilan

 • Aras 1: Memahami konsep dan teknik penghasilan, dapat menghasilkan batik ikat celup dengan memberi penekanan aspek garisan, ruang dan warna.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Pernyataan tajuk, perbincangan, langkah-langkah aktiviti, penyediaan bahan, contoh karya, teknik, bimbingan / Kertas tisu, benang, warna, berus, contoh, hasilan / Yakin diri, kesabaran, menghargai, toleransi / Refleksi

Minggu 33: 13-17 Ogos – Ujian 2

Minggu 34: 20-24 Ogos – Cuti Pertengahan Penggal 2 & Hari Raya Aidilfitri

Minggu 35 & 36: 27 Ogos –7 September

SENI HALUS

LUKISAN: Tema: Objek alam benda, Objek: Kotak/botol pelbagai saiz dan bentuk, Fokus: Ruang / pencahayaan dan bentuk, Saiz: Bersesuaian, Teknik: Campuran, Bahan: Campuran

 • Aras 1: Semua pelajar dapat memahami teknik penerapan asas senireka dalam penghasilan, semua pelajar dapat menyatakan asas gubahan dalam bentuk lakaran, semua pelajar dapat menghasilkan karya dengan menyatakan dengan konsep ruang bentuk, pencahayaan dan jalinan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, tema, pemilihan objek, contoh karya, aspek gubahan teknik, bimbingan / kotak pelbagai saiz, bentuk, karya / imaginatif, yakin diri, kesabaran, tekun / Refleksi

Minggu 37 & 38: 10-21 September

SENI HALUS

ARCA: Teknik: Arca Dinding, Konsep, Bahan, Fungsi, Teknik penghasilan. Penghasilan: Tema/Tajuk, Bahan/Alatan, Saiz/ukuran, Aplikasi asas-asas senireka.

 • Aras 1: Memahami konsep, fungsi dan teknik penghasilan arca dinding, dapat menguasai kemahiran mengolah bahan, dapat menghasilkan arca dinding dengan memberi penekanan aspek imbangan dan timbulan.
 • Aktiviti / ABM /Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, isi dan huraiannya, contoh karya, teknik dan kaedah penghasilan, penyediaan dan olahan idea, bimbingan, pengukuhan / Kadbod, karya contoh, pisau, polisterin / Menghargai, kerjasama, bersyukur / Refleksi

Minggu 39-40: 24 September-5 Oktober

CATAN: Tema: Alam Semulajadi, Tajuk: Tumbuh-tumbuhan, Teknik: Campuran, Media: Campuran, Saiz: Bersesuaian, Fokus: Imbangan bentuk, jalinan dan ruang.

 • Aras 1: Dapat memahami konsep dan teknik-teknik catan, dapat menguasai teknik dan olahan bahan dalam catan, dapat menghasilkan catan dengan memberi penegasan kepada konsep bentuk, ruang, jalinan dan imbangan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, konsep, teknik-teknik catan, contoh karya, olahan bahan, teknik dan proses, bimbingan / Contoh karya, kertas, kartrij, warna, berus / Imaginatif, yakin diri, kesungguhan, sabar / Refleksi

Minggu 41: 8-12 Oktober

KOMUNIKASI VISUAL

SETEM: Konsep dan fungsi, jenis-jenis setem, teknik dan kaedah, penghasilan setem. tema, tajuk, mukataip, kapsye, ilustrasi warna, aplikasi asas-asas senireka.

 • Aras 1: Semua pelajar dapat memahami konsep, fungsi dan jenis-jenis setem, dapat memahami proses setem dihasilkan, dapat menghasilkan setem perdagangan dengan memberi penekanan aspek penegasan dan warna.
 • Aktiviti / ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, proses penghasilan, sumber ilham, lakaran idea, pemilihan mukataip, rekaletak imej, pemilihan warna, olahan teknik, bimbingan / Contoh karya, poster setem, warna, kertas kartrij, kertas graf / Keyakinan, kerjasama, imaginatif, kesabaran / Refleksi

Minggu 42: 15-19 Oktober

CORAK: Motif, jenis ulangan, teknik/proses penghasilan. Penghasilan Corak: Ulangan orge.

 • Aras 1: Memahami konsep, motif dan jenis-jenis ulangan, pelajar dapat memahami teknik menghasilkan corak ulangan orge, dapat menghasilkan corak orge melalui olahan bentuk, keseragaman dan imbangan.
 • Aktiviti / ABM / Nilai /Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, konsep corak, motif/sumber ilham, jenis ulangan, contoh karya, teknik/proses penghasilan, bimbingan, pengukuhan / Contoh karya, corak,objek alam, warna / Kerjasama, yakin diri, menghargai, sabar / Refleksi

Minggu 43 & 44:  22 Oktober-2 November

RESIS: Konsep resis, bahan dan teknik, kaedah penghasilan: batik canting

 • Aras 1: Semua pelajar memahami konsep dan kaedah menghasilkan resis, pelajar dapat menguasai kemahiran mengolah bahan, semua pelajar dapat menghasilkan resis dengan memberi penekanan kepada aspek garisan dan warna.
 • Aktiviti /ABM / Nilai / Refleksi: Penerangan tajuk, perbincangan, konsep bahan, contoh karya, penyediaan bahan, teknik penghasilan, bimbingan, pengukuhan / Lilin, Oil pastel, warna, kertas kartrij dll / Refleksi

Minggu 45: 5-9 November – Peperiksaan Akhir Tahun

No comments: